Ivana Lučića 5, Zagreb
+ 385 1 6168 575
crta@fsb.hr

Ispitni rokovi

Trajanje ispita – 120 minuta.

Ispit se održava u predavaoni 2, sjeverna zgrada.

Zimski ispitni rok:

  1. srijeda 25.1.2023. u 13:00 sati
  2. srijeda 8.2.2023. u 13:00 sati
  3. ponedjeljak 20.2.2023. u 13:00 sati

Ljetni ispitni rok:

  1.  ponedjeljak 26.6.2023. u 13:00 sati
  2.  srijeda 5.7.2023. u 13:00 sati

Jesenski ispitni rok:

  1.  srijeda 6.9.2023. u 13:00 sati
  2.  ponedjeljak 18.9.2023. u 13:00 sati

Kolegiji:

·        Istodobno inženjerstvo

·        Projektiranje autonomnih sustava  

·        Umjetna inteligencija

·        Projektiranje automatskih montažnih sustava

·        Programiranje automata

·        Medicinska robotika

·        Interakcija čovjeka i robota

·        Industrijske računalne mreže

·        Programiranje robota

·        Osnove algoritama strojnog vida


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta strojarstva i brodogradnje.