Ivana Lučića 5, Zagreb
+ 385 1 6168 575
crta@fsb.hr

Master's theses

2022


Jan Jakovljević – Lokalizacija i robotsko rukovanje otpadom iz mora – link

Dominik Levanić – Inteligentno robotsko rukovanje i vizualna detekcija prehrambenih proizvoda – link

Marko Čutura – Razvoj programske podrške za robotski 3D strojni vid – link

Franjo Prekrat – Primjena 3D stereovizijskog sustava na industrijskom robotu – link

Mateo Josipović – Razvoj sigurnosnog robotskog sustava za vertikalno kretanje po betonskim stupovima – link

Alen Lacković – Razvoj laboratorijskog portalnog manipulatora – link

Luka Baričić – Automatizirana stanica za dobavu i sortiranje dijelova s pokretne trake – link

Vlatko Novak – Razvoj sustava s više dubinskih kamera koji generira skupove podataka za treniranje neuronskih mreža – link

2021


Branimir Ćaran – Planiranje kretanja i ispitivanje točnosti pozicioniranja mobilnog robota – link

Marijo Cepernić – Razvoj sustava za robotsko sortiranje ribe primjenom metoda strojnog učenja – link

Bruno Dobrić – Validacija algoritma za brzu detekciju i praćenje objekta – link

Mihael Mikulec – Dvoručno robotsko sklapanje kućišta osigurača – link

Domagoj Brnadić – Razvoj fizikalnog modela mobilnog robota u Gazebo simulatoru – link

Tina Beneti – Razvoj instrumenta za robotsku biopsiju mozga – link

2020


Dina Frkonja – Robotizirano sklapanje prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke- link

Mislav Matezović – Dinamičko koordiniranje dodjele zadatka multi-robotskim sustavima u pametnim prostorima – link

Ivo Ljubičić – Koncept umjetne kože za fizičku interakciju čovjeka i robota- link

Matej Božić – Razvoj petosnog robota paralelne kinematike – link

Karlo Šebalj – Upravljanje mobilnim robotom primjenom robotskog operativnog sustava (ROS) – link

2019


Delovski, Boris – Primjena neuronskih mreža za segmentaciju tkiva u biomedicinskim snimkama pacijenata

Uremović, Domagoj – Razvoj koncepta robotskog alata za robotsku biopsiju tumora mozga

Marinović, Ilija – Praćenje korijena zavara robotskim vidom

Kotarski, Martin – Praćenje kontura robotom

Klasić, Mario – Razvoj 3D tiskača

Selak, Hrvoje – Razvoj robotske kolaborativne hvataljke

2018


Toplak, Mario – Izrada prototipova robotskim 3D tiskačem = Prototype making by robotic 3D printer
PDF

Cicvarić, Eugen – Robotsko rukovanje predmetima rada u nestrukturiranoj radnoj okolini = Robotic handling of workpieces in unstructured working environment
PDFYouTube

Pažanin, Ivan – Usklađeno rukovanje objektima pomoću dva robota korištenjem senzora sile i momenata = Coordinated handling of objects by two robots using force and torque sensor
PDF

Kurelja, Luka – Sinkrono upravljanje automatskom linijom za pakiranje = Synchronous control of automatic packaging line
PDF

Rorbach, Tomislav – Osjetljivo robotsko bušenje = Force sensitive robot drilling
PDF

Domjanić, Filip – 3D rekonstrukcija i lokalizacija objekata pomoću robota = 3d object reconstruction and localization by robot
PDF

2017


Grgić, Bruno – Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama = Algorithm for Automated Localization of Patient Markers in Volumetric Images

Vitez, Nikola – Učenje robota putem višemodalne interakcije = Teaching Robot by Multimodal Interaction

Šćurec, Marko – Analiza primjene robotske tehnologije u hrvatskoj industrijskoj praksi = Analysis of the application of robotic technology in Croatian industrial practice

Koren, Petar – Usporedba primjenjivosti standardnih industrijskih robota u neurokirurgiji = Comparison of standard industrial robots for neurosurgery application

2016


Šafarić, Krešimir – Rekonstrukcija sustava za robotsko sklapanje termoregulatora = Reconstruction of the system for robotic assembly of the thermoregulator

Rupčić, David – Projektiranje robotskog sustava za sklapanje i rasklapanje grebenaste sklopke = Designing a robotic system for assembly and disassembly cam switches

Stiperski, Ivan – Mjerenje točnosti i preciznosti robota = Measurement of robot accuracy and precision

Leljak, Zvonimir – Kalibracija vizijskog sustava korištenjem virtualne projekcije

Kokić, Mia – Hvatanje predmeta u slobodnom letu robotom = Catching object in free fly by robot

Trivić, Denis – Grafičko korisničko sučelje za udaljeno upravljanje programabilnim logičkim sklopom = Graphical user interface for remote control of a programmable logic controller

2015


Šarić, Ante – Usklađeno dvoručno robotsko sklapanje = Coordinated dual-arm assembly

Vučemil, Ante – Razvoj jeftinog 3D printera = Development of low-cost 3D printer

Kirić, Nikola – Primjena 3D vizijskog sustava za praćenje objekata robotom u realnom vremenu = Application of 3D vision system for object tracking by robot in real time

Smolec, Marko – Bušenje nehomogenih materijala pomoću robota = Robotic drilling of inhomogeneous materials

Ciković, Zoran – Razvoj upravljačkog algoritma za planiranje kretanja mobilnog robota = Development of path-planning algorithm of a mobile robot

Mihalinec, Dominik – Relativno vođenje robota koristeći 3D vizijski sustav = Relative guidance of a robot using 3D vision system

Horvat, Josip – Razvoj robotskog stereotaktičkog okvira za primjenu u neurokirurgiji = Development of robotic stereotactic frame for application in neurosurgery

Trslić, Petar – Upravljanje laganom robotskom rukom pomoću PC računala = PC-based control of a lightweight robot arm

Pažur, Marko – Oblikovanje automatskog sustava za sklapanje i rasklapanje proizvoda = Design of an automatic system for assembling and disassembling of products

Macura, Hrvoje – Automatsko upravljanje sustava robotske glave i ruke = Automatic control of a robot head and arm

Jakšić, Tomislav – Analiza i poboljšanje apsolutne točnosti robota za primjenu u neurokirurgiji = Robot absolute accuracy analysis and improvement for robot application in neurosurgery

2014


Vidaković, Josip – Inteligentno vođenje robota pomoću stereo-vizijskog sustava

Radić, Tomislav – Višeagentna robotska montaža

Orsag, Luka – Vizualno prepoznavanje i lokalizacija objekata = Objects recoginition and localisation using PCL software library and 3D CAD models

Jalžabetić, Nikola – Kontekstulna interpretacija okoline vizijskim sustavom

2013


Starčević, Dejan – Sustav za donošenje odluka temeljen na ontologijama = Ontology based decision-making system

Lukić, Ingrid – Osnovni algoritam optimiranja kolonijom mrava

Horvat, Ivana – Prostorna lokalizacija objekta korištenjem metode triangulacije = Spatial object localization using triangulation method

Hlupić, Slavko – Simulacija rada Robotskog sustava u programskom okruženju OpenRAVE = Robotic system simulation in OpenRAVE programming environment

Antić, Goran – Korisničko sučelje za upravljanje industrijskim robotom = User interface for an industrial robot control

2012


Tomašić, Tomislav – Više-dimenzionalni vizijski sustav za izbjegavanje kolizije

Sumić, Luka – Konstrukcija postolja dvoručnog robotskog sustava za primjenu u neurokirurgiji = Design of the dual-arm robot mount for application in neurosurgery

Slavina, Tomislav – Računalni program za pripremu robotske neurokirurške operacije

Radeljić, Matija – Rukovanje predmetima rada u pokretu

Polgar, Matija – Razvoj programske podrške za prepoznavanje više objekata vizijskim sustavom

Pinđak, Mario – Nadzor i upravljanje tehničkim sustavom pomoću mobilne web aplikacije

Kukolja, Vlatko – Predviđanje ponašanja robota primjenom Bayesove mreže

Faltis, Kristian – Tumačenje robotskog okoliša pomoću interaktivne simulacije

Drobilo, Luka – Unapređenje apsolutne točnosti robotske ruke

Demetlika, Andrea – Planiranje kretanja dvaju autonomnih robota koji dijele radni prostor

Bučević, Ante – Vođenje robota pokazivanjem

2011


Ranogajec, Andrija – Predstavljanje znanja pomoću ontologija

Paskutini, Bruno – Manipulator za povezivanje transportnih sustava

Marić, Robert – Oblikovanje robotske stanice za rezanje čeličnih profila

Klisović, Nikola – Glasovno upravljanje robotom

Dubić, Krunoslav – Planiranje istovremenog kretanja dvaju robota s preklapajućim radnim prostorom

2010


Šaban, Matija – Automatska montaža potisnika u grebenastoj sklopki

Zoković, Marko – Primjena DVT kamere za lociranje predmeta rada

Ucović, Viktor – Oblikovanje četveroprstne hvataljke za pouzdano izuzimanje izradaka

Petrović, Marija – Usmjeravanje objekata na montažnoj liniji primjenom vizijskog sustava

2009


Švaco, Marko – Višeagentno upravljanje programskim jezikom Karel

Šuligoj, Filip – Sinkrono upravljanje dvoručnim robotom

Šekoranja, Bojan – Primjena pokretnog vizijskog sustava u robotskoj montaži

Sarić, Domagoj – Kreiranje virtualnog modela montažnog sustava

Kovačić, Saša – Primjena senzora sile i momenta na robotu LR Mate 200iC 5L

Hiti, Emil – Adaptivno ponašanje robota temeljeno na strujnom opterećenju servomotora

Cizelj, Igor – Neizrazito analitičko upravljanje mobilnim robotom u nepoznatoj okolini pomoću metode potencijalnih polja

Bator, Damjan – Robotska stanica za umetanje krivuljne osovinice

Baljak, Tomislav – Procjena kretanja predmeta rada vizijskim sustavom

1997


Grolinger, Katarina (1997) Robotska montaža u nesređenoj radnoj okolini = Robotic assembly in unpredictable working environment


The project was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
The website was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.
The content of the website is the sole responsibility of the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture.